Cục Hóa chất tiếp tục góp phần vào sự tăng trưởng bền vững của ngà...

Dấu ấn trong quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất

Xem thêm

Thủ tướng đối thoại với hơn 30 tập đoàn lớn nhất thế giới tại Davos

Ngày đầu tiên ở Davos tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự nhiều hoạt động bên lề. Ông gặp gỡ các tập đoàn lớn, thúc đẩy đầu tư, hợp tác với Việt Nam.

Xem thêm
;