ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE (500G)

Liên hệ
  • 2456-hgk-l95
  • ZnSO4.7H2O
  • Tài liệu

 

Tên gọi khác: 

Hãng sản xuất: 

Xuất xứ: Đức

Thông tin sản phẩm:

Tên tiếng anh:

Công thức phân tử:

Đóng gói : 500g, 1kg

Khối lượng phân tử: 287.54 g/mol

Mật độ: 1.97 g/cm3 (20 °C)

Nhiệt độ nóng chảy: 100 °C

Trị giá pH: 4 - 6 (50 g/l, H₂O, 20 °C)

Lượng hòa tan trong nước: 965 g/l (20 °C)

An toàn khi sử dụng 

Có hại nếu nuốt phải

Gây dị ứng nghiêm trọng cho mắt

Gây độc cho sinh vật thủy sinh

Sử dụng đầy đủ bảo hộ lao động khi sử dụng

Sử dụng  phòng thí nghiệm Thuốc thử, thuốc thử phân tích , thuốc thử chẩn đoán

 

thuốc thử dảng dạy

Sản phẩm liên quan

 
;